สนใจสินค้าสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-3860-3458-9,  081-663-5656, Sales@SoftLogicSolutions.com

เกี่ยวกับเรา
SoftLogic Group Co., Ltd. / SoftLogicThai

SoftLogic Group: บริษัท ซอฟท์ลอจิก กรุ๊ป จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2546 เป็นบริษัทแรกในภาคตะวันออกที่เล็งเห็นถึงเทคโนโลยี Central Monitoring Unit หรือการนำคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นศูนย์กลางในการควบคุมระบบต่างๆ โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆ ได้ดังนี้ 2546: Industrial Grade Products “Advantech” เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพอุตสาหกรรม (Industrial Grade) จากประเทศไต้หวัน ที่มีความหลากหลายครอบคลุมทุกความต้องการของอุตสาหกรรม อาทิเช่น Industrial Grade Computer/ Panel/ HMI/ I/O Module/Media Converter/ Interface Cards เป็นต้น 2547: Central Monitoring System: จำหน่ายและติดตั้งพร้อมให้คำปรึกษาระบบต่างๆ ได้แก่ • Closed Circuit Television System (CCTV) • Access Control System (ACS) / Fingerprint Scanner • Public Address System (PAS) • Fire Alarm System (FAS) • Intrusion System 2548: Design Software • CAD 2D: CADไท • Computer Aided Design (CAD-3D): SolidWorks • Computer Aided Manufacturing (CAM): SolidCAM • Computer Aided Engineering (CAE): CosmosWorks 2549: Training Centre “SolidWorks” ศุนย์อบรมการออกแบบเขียนแบบโดยซอฟท์แวร์ SolidWorks แห่งแรกของภาคตะวันออก สอนโดยอาจารย์ที่ผ่านการอบรมจาก บริษัท แอพพลิแคดไทย จำกัด จึงมั่นใจได้ในความรู้ที่จะได้รับบนพื้นฐานของความสะดวกสบายในการเดินทาง 2549: Preventive Maintenance บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก อีสวอเตอร์ ให้เป็นผู้บำรุงรักษาสถานีต่างๆ ในจังหวัดระยองและชลบุรี ซึ่งบริษัทฯ ได้เพิ่มเติมในส่วนการบริการหลังการขาย โดยมีการบำรุงรักษาระบบ CCTV และ Fire Alarm เป็นรายครั้งและรายปี 2550: GPS Car Tracking “Onetrack” ผลิตภัณฑ์ล่าสุดโดยทีมพัฒนาซอฟท์แวร์ฝีมือคนไทยที่พัฒนาระบบติดตามยานพาหนะแบบออนไลน์ สามารถตรวจสอบยานพาหนะได้แบบ Real-time 2551: ซอฟท์ลอจิก เชี่ยวชาญด้านบริการ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับบริการตั้งแต่การติดตั้งไปจนถึงบริการหลังการขาย เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าที่เคยให้การสนับสนุนที่ดีตลอดมา การบริการที่ดีบนพื้นฐานของความประณีตในการทำงานของช่างฝีมือที่สั่งสมประสบการณ์มากว่า และราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ จะทำให้บริษัท ซอฟท์ลอจิก กรุ๊ป จำกัด จะยืนหยัดต่อไปอย่างอย่างยืน    2552:  Partnership จากความชำนาญในด้านเทคนิคและบริการ บริษัทฯ  ได้รับจัดตั้งป็นตัวแทนจำหน่ายจากหลายๆ บริษัทใหญ่ เช่น Schneidre, Sime Darby, ทำให้บริษัทฯมีสินค้าที่หลากหลายครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าภาคอุตสาหกรรม  2553:  IP Trend  ไม่ใช่เรื่องยากที่บริษัทฯ ปรับเปลี่ยนความชำนาญในการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดแบบ  Analog  ไปพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านIP Network  บริษัทฯ  จึงได้เป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องที่เป็นผู้นำทางด้าน  IP  Camera  ได้แก่  Arecont,  Messoa,  GeoVision  และรวมทั้งกลุ่มผู้นำทางด้าน  Amalog  เต็ม  ได้แก่  Pelco,  Sanyo,  Samsung,  Bosch,  Panasonic  ซึ่งมีผลให้บริษัทฯ  ได้ยอมรับการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดอย่างต่อเนื่อง